Visuaalisen uudistuksen lisäksi parannuksia asiakaskokemukseen

Himosmajoitus sai uudet wordPress-sivut

Visuaalisen ulkoasun lähtökohtana oli taata erottuvuus kilpailijoista Himoksen palveluntarjoajien keskellä

Mökkien vuokraukseen ja ravintolatoimintaan Himoksessa keskittyvän Himosmajoituksen verkkosivut siirettiin WordPressiin. Visuaalisen uudistuksen yhteydessä tehtiin parannuksia asiakaskokemukseen.

Himosmajoituksen palvelut on tuotu entistä selkeämmin esille ja mökinomistajille tarjottavat palvelut on nostettu helpommin löydettäviksi.

Projektin aloituksessa keskityttiin erityisesti siihen, miten sivuston rakenne palvelisi parhaiten eri asiakasryhmiä

Keskeistä verkkosivuprojeketissa olivat myös visuaalisen ilmeen freesaus sekä käyttöliittymän päivittäminen vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Myös tiedon helppo saatavuus ja keskeisten palveluiden löydettävyys olivat avainasemassa. Navigaatiouudistuksella haluttiin suoraviivaistaa asiakkaan liikkumista sivuilla ja muodostaa sekä selkeät että nopeat polut keskeisen tiedon saatavuuteen.

Samalla sivuston tekstisisältöjä uudistettiin hakukonelöydettävyyden kannalta. Käyttöliittymään luotiin myös mahdollisuus ajankohtaisten tapahtumien ja uutisten nopeaan markkinointiin WordPress-artikkeleiden avulla.

Palautteet tuotiin rohkeasti esille

Ravintola Rinne, Bistro, BurgeRinne ja Vuorikahvion tarjonta on vienyt monen monta kieltä mennessään. ”Paikan päällä saatu palaute on ylistävää, joten päätimme rohkeasti nostaa palautteet esille. Toivomme tämän myötä, että ruokapaikkaa valitsevat löytäisivät Himosmajoituksen vahvat suositukset saaneen tarjonnan paremmin kilpailevan tarjonnan keskeltä.”

LUE LISÄÄ JA TUTUSTU SIVUSTOON »

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?