Open Source, avoin lähdekoodi – toteutus ja kehitys

Open Source, avoin lähdekoodi - toteutukset ja ohjelmistokehitys

Artio on ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut avoimen lähdekoodin projekteihin (Open Source, avoin lähdekoodi) mukaan lukien niiden räätälöityjen toimintojen toteutukseen sekä asiakaskohtaiseen kehitystyöhön ja ohjelmointiin.

Artion ydinosaamista ovat tietokannat ja informaatiojärjestelmät asiakas-palvelin- ja palvelinkeskeisissä kokoonpanoissa, tiedon hallinta, jakaminen ja julkaisu internetissä, intranetissä ja mobiililaitteissa. Tähän käytetään esimerkiksi julkaisujärjestelmiä, mm. WordPress ja Joomla!, dokumenttien hallintajärjestelmiä, sähköistä liiketoimintaa, verkkokauppoja, esim. WooCommerce, Magento, VirtueMart, JoomShopping ja toiminnanohjausjärjestelmiä.

Open Source – avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi on tapa kehittää ja jaella tietokoneohjelmistoja. Asiakas saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella avoimen lähdekoodin ohjelmaa – ilman lisenssimaksuja ja työlästä lisenssien ylläpitoa.

Avoimen lähdekoodin käyttäjällä on vapaus valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen. Tämä vapauttaa teknologia- ja toimittajariippuvuuksilta ja estää monopolien synnyn. Toimittajariippumattomuus yhdessä ohjelmistojen vapaan muuntelumahdollisuuden kanssa tuo joustavuutta ja vähentää riskejä.

Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä. Kehitystä ei hallinnoi vain yksi yritys, vaan mukana on maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yksityishenkilöistä että yrityksistä. Kaikki voivat osallistua kehitystyöhön ja ohjelmistovirheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä johtaa usein korkeaan laatuun, hyvään tietoturvaan ja yhteentoimiviin ohjelmistoihin.

Avoimen lähdekoodin määritelmä

Avoimen lähdekoodin ohjelmalla ei ole yhtä standardoitua määritelmää. Yhdysvaltalainen Free Software Foundation (FSF) loi 1980-luvulla termin free software (vapaa ohjelma) ja niin ikään yhdysvaltalainen Open Source Initiative (OSI) loi vuonna 1998 termin open source (avoin lähdekoodi).

Yksityisen tai julkisen sektorin näkökulmasta käsitteillä ei ole merkittävää sisällöllistä eroa ja ne molemmat sisältävät samat käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen ja levittämiseen liittyvät vapaudet. Open Source Initiativen määritelmä on yleisimmin käytetty erityisesti yritysmaailmassa ja esimerkiksi JIT 2007 -ehdoissa (JHS 166) viitataan siihen määriteltäessä avointa lähdekoodia.

Open Source Initiativen määritelmän mukaan avoimen lähdekoodin ohjelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä.
  • Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa.
  • Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia.
  • Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että lisenssi sallii korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Voidaan myös vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta.
  • Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
  • Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa.
  • Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet.
  • Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta.
  • Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa.
  • Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla.

Lue lisää avoimesta lähdekoodista Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n sivuilta.

Meidän tapamme

Artion toteutukset perustuvat valmiisiin open source -ratkaisuihin, Artion kehittämiin, kolmannen osapuolen tuotteisiin tai yksilöllisiin, asiakkaan tarpeisiin perustuviin ratkaisuihin.

Ota yhteyttä, Artio OyArto Saraniva, puh. +358 400 789 592.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?