Toivakan kunnan WordPress-jatkokehitysprojekti

Toivakan kunnan WordPress-jatkokehitysprojekti

Toivakan kunta halusi korjauttaa sivustollaan olevia ongelmia ja parantaa verkkosivuston saavutettavuutta sekä raikastaa sivuston ilmettä. Artiossa toteutimme WordPress-sivuston jatkokehityksen siten, että projekti ei häirinnyt kuntalaisille tärkeän tiedon saatavuutta ja sivusto toimii normaalisti koko projektin ajan.

Saavutettavuuden neljä periaatetta

Havaittavuus

  • tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita

Hallittavuus

  • käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia

Ymmärrettävyys

  • tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä

Toimintavarmuus

  • sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

Saavutettavat kotisivut

Saavutettavuuden kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, teknisestä sekä sisällöllisestä.

Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Siihen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja mahdollisimman hyvin standardeja noudattaen. Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta, eli sitä että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä.

Saavutettavuutta voi parantaa myös esim. käyttämällä selkeää yleiskieltä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuusdirektiivin mukaiset saavutettavuusvaatimukset koskettavat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

Verkkosivuston saavutettavuuden korjaaminen

Saavutettavuuden korjaaminen digitoimiston toimesta keskittyy ymmärrettävästi sivuston teknisten saavutettavuusongelmien korjaamiseen, sekä asianmukaisen saavutettavuusselosteen muodostamiseen.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?