Artio Oy -logo

Verkkosivujen 
SEO-optimointi 

🧐

Hakukoneoptimointi on keino  parantaa verkkosivujen näkyvyyttä ja kasvattaa yrityksen myynnin tai yhteydenottojen määrää.

Hakukoneoptimoinnilla eli SEO (Search Engine Optimization) pyritään vaikuttamaan kotisivujen ja verkkokaupan luonnolliseen hakukonenäkyvyyteen verkossa, jolloin yritys ei maksa erikseen mainosklikkauksista tai sivuvierailusta.

Hyvin tehdyn hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on muokata sivusisältöjä niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla hakutermejä ja -sanoja, joilla yrityksen palveluja etsitään.

Anna 
hakukoneen

löytää palvelusi

Hyvin hakukoneoptimoitu verkkosivu on lukijan näkökulmasta kiinnostava eikä sitä koeta mainostamisena. Kun verkkosivujen sisältö vastaa tehtyä hakua – hakusanaa tai -termiä – takaa se pidemmällä aikavälillä tasapainoisen myynnin ja yhteydenottomäärien kasvun.

Tutkitun tiedon valossa noin 90 % Googlen käyttäjistä selaa vain ensimmäisen sivun hakutulokset. Mikäli yritystä ja palveluita ei löydy ensimmäisen sivun tuloksissa, on erittäin todennäköistä, ettei suuri yleisö löydä lainkaan näitä tuotteita tai palveluita.

Kotisivujen hakukoneoptimointi siis kannattaa!

artio_hakukoneoptimointi_google_seo-optimointi

optimoinnilla 
Googlen

kärkisijoille 📈

Jotta yrityksellä on suuremmat mahdollisuudet hyötyä hakukonenäkyvyydestä ja saada enemmän mahdollisia asiakkaita, on hakukoneoptimointia tehtävä pitkäjänteisesti analysoiden kotisivujen ja verkkokaupan liikennettä ja sivujen sisältöjä.

Kilpailu orgaanisessa näkyvyydessä kasvaa jatkuvasti, joten hakukoneoptimointi ei ole vain nopeasti tehty kertaluontoinen toimenpide, vaan jatkuvaa ylläpitoa ja verkkosivujen huoltoa.

Pelkkä sivuston sisältö ei ole tae hyvälle näkyvyydelle. Sen lisäksi verkkosivujen tekninen toteutus täytyy olla kunnossa ja verkkosivujen täytyy linkittyä myös omien sivujen ulkopuolelle.

Kuinka 
analysoida

verkkosivujen liikennettä

Verkkosivuilla tapahtuvasta liikenteestä pääsee tietoiseksi asentamalla Google Analytics -kävijäseurannan ja yhdistämällä sen Google Search Consoleen. Näiden avulla saa vastauksen verkkosivujen kävijämääristä ja siitä, kuinka kävijät käyttäytyvät sivuilla ja mitä reittejä sekä hakusanoja käyttäen he päätyvät sivuille.

Samalla selviää myös mahdollisen sosiaalisen median markkinoinnin vaikutukset. Tuoko somemarkkinointi lisää kävijöitä kotisivuille tai verkkokauppaan tai voisiko se olla osa asiakaspalvelua ja myyntiä.

Edellä mainitut sivuston analytiikan ohjelmat ovat maksuttomia, ja asennamme ne oletuksena kaikille toimittamillemme sivustoille. Jo näillä ohjelmistoilla pystytään analysoimaan sivuston kävijäliikennettä hyvin monipuolisesti.

Lisää syvyyttä SEO-analyysiin

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, parhaimmat niistä kaupallisia palveluja. Ne sopivat käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaa varten ja tuovat aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin.

Artion käytössä on hakukoneoptimointiin erikoistunut kaupallinen palvelu, joka kertoo kaiken niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä.

Siitä selviää myös esimerkiksi, mikä osuus avainsanan hakutulosten klikkauksista on orgaanista ja mikä maksettua ja miten tulokset ovat kehittyneet viime kuukausina, joten sillä voidaan seurata kehitystoimenpiteiden tuloksia tarkasti.

Tämä auttaa tekemään päätöksiä myös sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi.

Näistä työkaluista on myös suuri apu avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Kun analytiikan kautta tunnetaan sivuston nykytila, voidaan hakukoneoptimoinnin avulla ohjata ja kasvattaa kävijäliikennettä yrityksen omien tavoitteiden suuntaisesti.

Google Analytics
Kotisivujen hakukoneoptimointi on keino parantaa verkkosivujen näkyvyyttä ja kasvattaa yrityksen myynnin tai yhteydenottojen määrää.

Ota yhteyttä

Eikö
etsimääsi
löydy?