Artio Oy -logo

Yritysblogi – miksi kannattaa tuottaa usein sisältöä verkkosivuille

Yritysblogi - miksi tuottaa siältöä verkkosivuille

Aloitetaan ensin siitä, mikä yritysblogi on ja mitä sillä tässä tarkoitetaan.

WordPressiin erikoistuneena digitoimistona me rakennamme asiakkaittemme sivuston WordPressin päälle ja omatkin sivumme porskuttavat WordPress moottorinaan.

WordPresshän on alun perin juuri blogialustaksi kehitetty ja näin ollen blogityyppiset, helposti tuotettavat artikkelit ovat aina mukana jokaisessa sivustossa. Itseasiassa tämäkin julkaisu on nimenomaan blogiartikkeli.

Artikkelit poikkeavat staattisista sivuista siinä, että sivuston toteutustavasta ja teemasta riippumatta artikkelein tuotettavaa sisältöä on aina helppo tuottaa suoraan taustaeditorilla. Tällä tavoin sisältöä voi tuottaa ja julkaista niin, ettei sivuston ulkoasu ole vaarassa kärsiä, vaikka sisältöä tuottaisi eritasoiset käyttäjäryhmät.

Artikkeleita voi hyödyntää sivustolla monella eri tavoin, ja useimmiten niillä tiedotetaankin vähintään ajankohtaisasioista liiketoimintaan ja palveluihin liittyen.  Mitä visuaalisemmat artikkelitemplatet sivustolle on luotu, sitä paremmin artikkelit sopivat myös mm. palveluiden laskeutumissivuiksi. Keskitytään nyt kuitenkin varsinaisiin blogityyppisiin artikkeleihin ja siihen, minkä vuoksi niitä kannattaa tuottaa sivustolle!

Yritysblogi on hakukoneiden kosintaa

Blogiartikkelit ovat hakukoneiden löydettävissä ja niillä miellytetäänkin hakukoneita usealla tapaa.  Hakukoneet arvottavat sivuston sijoitusta avainasanaosumissa, mm. sillä kuinka tuoretta sisältö on. Staattisten sivujen lisäksi tärkeimmistä palveluista kannattaa siis tuottaa sisältöä säännöllisesti, jotta varmasti pysyy mukana kovenevassa kilpailussa hakusijoituksissa.

Ja mitä laajemmin sisältöä palveluista avaintermeineen ja näiden synonyymeineen on, sitä paremmin hakukoneet löytävät sisältösi ja sivustosi digitaalisesta valtamerestä. Artikkeleihin lisättävät kuvat tulee muistaa aina hakukoneoptimoida hyvin, sillä palveluiden tuottajia etsitään tänä päivänä paljon myös kuvahaulla.

Artikkeleilla on hyvä mainostaa myös erilaisia palvelu/tuotetarjouksia, vaikka ei verkkokauppaa kävisikään. Sen lisäksi että ajankohtaiset tarjoukset näkyvät kotisivuilla muutenkin vieraileville, niillä on mahdollista kalastella uusasiakkaita hakutuloksissa. Sama pätee mihin tahansa artikkeliin, jolla palveluista kerrotaan. On kuitenkin syytä muistaa, että artikkelit eivät saavuta hakukoneita  heti, vaan sisältö pyrkii vastaamaan aina pidemmän tähtäimen tavoitteisiin.  Lyhytaikaisten tarjousten kanssa ei siis kannata ajatella hakukonenäkyvyyttä, vaan lähinnä tiedottamista lämpimille kohderyhmille, ja varsinainen mainostamisen tulee tapahtua myös muissa yrityksen digitaalisissa kanavissa ja perinteisessä printtimediassa, jos asiakkaita tavoitellaan paikallisesti.

Yritysblogi

Yritysblogilla kerrot palveluistasi monipuolisesti

Millaista sisältöä palveluista siis tuottaa?

Vaikka sisältöä tuottaisi puhtaasti hakukonenäkyvyyden takaamiseksi ja liidejä kalastellakseen, on kuitenkin muistettava että sisällön on oltava myös luettavissa ja puhuteltava lukijaansa.

Usein staattisten sivujen tekstimuotoiset palveluesittelyt ovat lyhyehköjä ja suppeita pyrkien kiteyttämään tärkeimmän. Blogiartikkelein saat palvelun tärkeitä termejä lisättyä, ja samalla informoitua potentiaalista asiakasta staattisia sivuja syvemmin. Lähtökohdaksi sisällölle voitkin valita erilaisia näkökulmia, vaikka tuottaisit samasta palvelusta sisältöä säännöllisesti.

Voit kirjoittaa palveluun liittyvistä alan uutisista ja mullistuksista, kirjoittaa referenssejä auki syvemmin korostaen asiakaskokemusta ja suositusta, syventää tietoutta lisäpalveluista palveluun liittyen, kertoa välineistöstä jota palvelun yhteydessä käytetään, pureutua asiakkaan saamiin hyötyihin ja etuihin, kertoa palveluun liittyvistä sudenkuopista tai yleisistä virheellisistä väittämistä ja oikaista niitä, terävöittää palvelulupaustasi tai kilpailuetuasi, kertoa miten palvelussasi otetaan huomioon kestävä kehitys ja ekologisuus, avata palvelusi asettumista trendaaviin arvoihin tai ilmiöihin tai vaikka kirjoittaa siitä, millaisia hauskoja kommelluksia tai hupaisia tilanteita palvelun yhteydessä on sattunut. Näkökulmia samoille termeille on enemmän kuin ajattelitkaan!

Yritysblogin Tone of Voice

Edellisestä päästäänkin äänensävyyn. Jos blogiartikkelit ovat selvästi eriteltävissä omana sisältötyyppinään, voi niiden äänensävy olla myös hieman rennompi.

Rennommalla ja humoristisella otteella voi jopa strategisesti tavoitella uutta yleisöä, jos se sopii hvyin johonkin kohderyhmistäsi tai asiakassegmenteistäsi. Muista kuitenkin, että jos blogin pääasialliseksi tavoitteeksi on asetettu asiantuntijuusprofiilin vahvistaminen, voi äänensävyn olla parempi pysytellä asialuontoisena.

Yritysblogilla lisäarvoa

Tietoa haetaan hakukoneista hyvin erilaisiin tarpeisiin, ja myös jo lämmintä asiakaskuntaasi saattaa askarruttaa ja kiinnostaa palveluihisi liittyvät hienoudet. Blogiartikkeleilla syvennät näppärästi monenlaista asiaa palveluihisi ja niissä käytettäviin tuotteisiin, välineihin ja lisäpalveluihin liittyen. Mitä käyttökelpoisempaa ja arvokkaampaa sisältö on, sen suuremman lisäarvon annat asiakkaillesi ja tietoa etsiville lukijoillesi.

Usein palvelun tuottajalle itselleen asiat ovat niin päivänselviä, ettei tule muistaneeksi etteivät asiakkaasi ja muu yleisösi välttämättä osaa ajatella samalla tavoin. Kun avaat palvelun kokonaisuutta ja sen luonnetta, voit tarjota arvokasta ja käyttökelpoista informaatiota. Jos olet aina ihmetellyt, miksi erilaisten yritysten kotisivuilla on blogi, jonka edelleen miellät vapaa-ajanharrastukseksi erilaisten mielenkiinnon kohteiden parissa, ja olet miettinyt pitäisikö sinunkin yrittää hyödyntää blogia yrityksesi kotisivuilla, voi tämä artikkeli olla tuottanut lisäarvoa sinulle. Jos näin on niin hienoa. Siihen me Artiossa pyrimme, sillä me uskomme että tieto on tarkoitettu jaettavaksi !

Lue lisää markkinoinnin kokonaisuudesta. 

Lataa maksuttomia oppaitamme.

 

 

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?