Markkinointia suunnitelmallisesti

Markkinointia suunnitelmallisesti

Toteuta markkinointia suunnitelmallisesti

Markkinoinnin suunnittelu auttaa sinua kehittämään tuotteitasi ja palveluitasi vastaamaan kysyntää. Markkinointia suunnitelmallisesti toteuttamalla autat asiakkaitasi ymmärtämään kilpailuetusi. Markkinointisi siis pyrkii myymään, mutta sillä on monta muutakin tärkeää tehtävää!

Mitä markkinointi on ja mihin sitä tarvitaan

Aloitetaan kylmästä tosiseikasta; ilman asiakkaitasi ei liiketoimintasi ole kannattavaa.

Tavoittaaksesi uusia asiakkaita ja säilyttääksesi jo saavuttamasi asiakkaat, yrityksesi on ymmärrettävä markkinoinnin arvo.
Jotta asiakkaat löytävät tuotteesi ja palvelusi, heidän on ensin tiedettävä sinusta ja tunnettava tarjontasi.

Markkinointi tarjoaa keinot erottua kilpailijoistasi, terävöittää brändiäsi, huolehtia asiakassuhteistasi ja löytää työntekijöitä sekä sitouttaa heidät.

Markkinoinnilla on siis monta tehtävää, vaikka se ensisijaisesti tähtää myynnin kasvattamiseen.

Mitä on digimarkkinointi?

Digitalisaatio on muuttanut markkinointia, ja uusia sähköisiä markkinointialustoja syntyy edelleen lisää. Kehitys on jatkuvaa, eikä muutosta pääse pakoon kukaan.
Käytetyimmät perinteisen markkinoinnin keinot olivat vielä 1990-luvulla melko suppeat niille, joiden markkinointibudjetti ei päätä huimannut.

Digiaika on tuonut mahdollisuuden ja väylät kattavaan markkinointiin ihan kaikille toimijoille, budjetin koosta riippumatta.

Tänä päivänä markkinointisi kokonaisuus pitää sisällään kaiken sisällöntuottamisen niillä digitaalisilla alustoilla, joilla yrityksesi on läsnä.

Kokonaisuuteen kuuluu siis myös verkkosivustosi kaikkine orgaanisine sisältöineen, eikä sen rooli ole kokonaismarkkinoinnillisesti pieni, päinvastoin.

Markkinointi on monitasoista viestintää

Kaikki viestintäsi on siis osa kokonaismarkkinointiasi. Markkinointiviestintäsi tapahtuu usealla tasolla. On tärkeää nähdä, että myös yrityksen sisällä tapahtuva viestintä on osa kokonaisuutta. Parhaimmillaan sisäinen viestintäsi motivoi ja sitouttaa työntekijäsi sekä tekee yrityksestäsi halutun työnantajan.

Myös ulospäin suuntautuvalla markkinoinnilla on tasoja. Jo saavutetuille ja sitoutetuille asiakkaille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille suuntautuva markkinointiviestintä tähtää sitouttamaan, lisäämään luottamusta ja säilyttämään suhteen.

Kylmälle yleisölle eli potentiaalisille uusille ostajille markkinoidessasi yrityksesi, palvelusi tai tuotteesi eivät ole ennestään tuttuja – pyrit siis informoimaan kattavammin.

Vaikka tasoja on useita, on tärkeää säilyttää sama viestinnän äänensävy – tone of voice.
Oikein toteutettuna markkinointiviestintäsi toimii jokaisella viestinnän tasolla luottamusta herättävänä.

Arvot osana ydinviestiä

Viestintäsi äänensävy on tärkeä tekijä digitaalisen markkinointisi kokonaisuutta. Markkinointisi tulee kuitenkin tapahtua yrityksesi arvoja noudattaen, pyrkiä toteuttamaan visiosi osana missiotasi. Ydinviestisi ja palvelulupauksesi tulee sykkiä arvojasi. Miten kaikki sitten liittyy markkinointiin?

Digitaalisen markkinointisi tulee olla linjassa palvelulupauksesi kanssa, pohjata ydinviestiisi ja säilyttää yhtenäinen linja. Tuottaessasi sisältöä markkinointikanaviisi, muista että markkinointisi pyrkii tähtäämään kaikkiin asettamiisi tavoitteisiin. Viestintäsi tulee siis linjakkaasti jokaisella tasolla olla arvojesi mukaista ja heijastaa ydinviestiäsi palvelulupauksesi mukaisena.

Markkinoinnin tavoitteet

Markkinoinnille on tärkeää asettaa tavoitteet.

Tavoitteita muodostaessa avuksi tulee SMART-mallinnus. Mallinnus muistuttaa siitä, että hyvin asetettu tavoite on selkeä, helposti mitattavissa, aikasidonnainen, realistinen ja tarpeellinen.

Markkinoinnin tavoitteita laatiessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että niiden on oltava linjassa ja pyrittävä täyttämään myös liiketoiminnan-, myynnin-, ja brändi-ilmeen tavoitteita.

Jos et ole päivittänyt liiketoimintastrategiaasi, on hyvä aloittaa sen ajantasaistamisesta. Kun liiketoiminnan tavoitteet on asetettu, aseta tavoitteet myynnille ja mahdollisesti myös brändi-ilmeellesi. Markkinointisi tavoitteet johdetaan näiden tavoitteiden pohjalta.

Voit laatia markkinoinnille useita tavoitteita jokaiselle markkinointiviestintäsi tasolle, myös sisäiselle.

Kohderyhmät

Markkinoinnin kohderyhmiä voidaan määrittää usealla eri tavalla. Jo eri palveluille luotavat markkinointisisällöt suunnataan eri kohderyhmille. Voit muodostaa kohderyhmiä palveluillesi, pääkategorioillesi tai unelma-asiakaista.

Tietäessäsi, ketä haluat tavoitella, haluat määrittää myös sen, mihin kohderyhmälle suunnattu markkinointi pyrkii. Aseta siis tavoitteet myös kohderyhmille helposti seurattavin mittarein.

Markkinointiviestintää palvelupolun näkökulmasta

Digitaalisessa ympäristössä palvelupolun kontaktipisteet muodostuvat niistä sähköisistä pisteistä, joissa asiakas törmää yritykseesi.

Ensimmäinen piste syntyy siitä kohtaamisesta, jossa tuottamastasi palvelusta tai myymästäsi tuotteesta kiinnostunut verkkoselaaja törmää tietoa etsiessään yritykseesi.
Digitaalista markkinointia suunnitellessasi, mieti miten ja missä pyrit kohtaamaan palvelupolun eri vaiheissa olevat asiakkaat. Miten saavutat asiakkaan luottamuksen, millaisiin kysymyksiin pyrit vastaamaan ja missä. Määritä suunniteltuja kontaktipisteitä kohderyhmille palvelupolun eri vaiheisiin.

Muista, että asiakaskokemus on palvelupolun kokonaisuudesta syntyvä mielikuva ja tuntemus ja strategisesti merkitykseltään yhä tärkeämpi kilpailukeino!
Jos tavoitteenasi on asiakaskokemuksen parantaminen, jokaisella kontaktipisteellä asiakaspolun varrella on merkitystä onnistumiseesi!

Täytä markkinointisuunnitelmapohja ja aloita suunnitelmallinen markkinointi

Laadimme sinulle täytettävän markkinointisuunnitelman pohjan, jonka avulla pääset jyvälle siitä, miten monta eri näkökulmaa on otettava huomioon, kun markkinointia aletaan suunnittelemaan. Täyttämällä pohjan, ymmärrät myös mittareiden tärkeyden.

Kun mittarit määritellään helposti ymmärrettävinä, on markkinoinnin toimivuutta mahdollista seurata. Seurannan ja tavoitemittarien merkitys kasvaa erityisesti silloin, kun markkinointia toteutetaan maksullisena eri alustoilla.

Mukana myös markkinoinnin vuosikello käytännöllisellä näkökulmalla!

Lataa MARKKINOINTISUUNNITELMA-työpohja tästä!

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?