WordPress-sivut: Vastaus rakentamisen haasteisiin jo vuodesta 1995

WordPress-sivut Plaanari Oy

Kun tarvitset rakennushankkeellesi kattavaa kokonaissuunnittelua aina hankesuunnittelusta urakkakilpailutukseen ja työmaan valvontaan, ota yhteyttä Plaanariin

Plaanari Oy on toteuttanut jo vuodesta 1995 lähtien asiakaslähtöistä suunnittelua satojen toteuttamiensa kohteiden verran. Yrityksen hankeosaaminen on laaja. Heillä on osaamista korjaus-, muutos- kuin uudisrakennushankkeistakin – aina asuinrakentamisesta teollisuuteen. Vuosien varrella yritykselle ovat tulleet tutuksi erilaiset rakentamisen tekniikat suomalaisen rakennusosaamisen eri aikakausilta. Yritys on hionut huippuunsa rakentamisen prosessit ongelmanratkaisusta aina hankesuunnittelun toteutukseen saakka.

Plaanari sai WordPress-sivut ja samalla ulkoasua modernisointiin

Yrityksen edeltävät verkkosivut vuodelta 2015 olivat Artio Oy:n toteuttamat, niiden moottoria toimi Joomla!-julkaisujärjestelmä. Uudistuksen myötä verkkosivut siirrettiin WordPress-verkkoalustalle ja samalla ulkoasua modernisointiin ja eri päätelaitteiden responsiivisuutta parannettiin. Asiakas halusi uudistaa verkkosivujen sisältöä kokonaisvaltaisesti, sillä viimeisimmät asiakasprojektit olivat jo vuosien takaa.

Verkkosivuille luotiin kategoriat, joiden avulla uusimmat työt tuotiin selkeästi esille. Nyt Plaanarin asiakkaiden on helppo silmäillä eri toteutuksia omissa kategorioissaan. Asiakasprojektina tämä oli erityisluontoinen. Asiakas haluaa käyttää aikansa yrityksensä tuottavaan työhön, joten päivitys- ja muutostyöt jäävät jatkossakin Artion tehtäväksi. Tähän ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että asiakas kokee työnorganisoinnin kannalta viisaimmaksi jättää työt Artiolle. ”Satunnaisesti tehtävät sivujen muutos- ja päivitystehtävät tulevat Artiolla tehdyksi nopeasti ja rutiinilla. Aikaa säästyy ja virheiden määrä vähenee, kun oman alansa asiantuntijat tekevät työt, jotka ovat heille päivittäistä rutiinia”, kommentoi Hannu Ala-Kolu.

Plaanari Oy kotisivuprojektin läpiviennistä erityiskiitoksen ansaitsee asiakas

Oli todella mukava tehdä projektia, jossa asiakas oli selkeästi sitoutunut sen läpivientiin. Tekstit ja kuvat tulivat napakasti niitä pyydettäessä, ja asiakas kertoi myös selkeästi oman näkemyksensä projektin suhteen. Ehkäpä tässä kohtasi hieman insinöörimäiset ajatukset molemmin puolin, ja projektin läpivienti oli helppoa, kun molemmat ymmärsivät, mitä työn loppuun saattaminen vaati.

”Olemme saaneet todeta, että suurin haaste työssämme on asiakasymmärryksen lisääminen. Verkkosivuprojekti vaatii aina asiakkaan panostusta eli täysin avaimet käteen -ratkaisua emme voi tarjota. Asiakkaan täytyy voida toimittaa tekstisisältöjä tai vähintäänkin kertoa omasta työstään ja toimialastaan niin kattavasti, että meillä on mahdollisuus kirjoittaa siitä asiakastarina.

Hakukoneoptimointi

Me autamme asiakasta SEO-optimoinnin näkökulmasta eli varmistamme, että sivut ovat hakukoneiden näkökulmasta sisältörikkaat ja oikein optimoidut. On kuitenkin tunnustettava, ettei meidänkään tietämys riitä kaikkiin toimialoihin. Toisessa projektissa asiakkaana voi olla huonekaluliike, jolle löytyy selkeät tuotekuvastot, joista voimme poimia ja optimoida tekstejä. Seuraavassa projektissa voi olla kyse todella spesifisestä teollisuudenalasta, jonka tuotteista tai palveluista voi vain itse yrittäjä kertoa vakuuttavasti niiden oikeilla nimillä”, kertoo Mimmi Puhakka.

Artio kiittää Plaanari Oy:tä hyvästä yhteistyöstä, tässä WordPress-projektissa näkyi tekemisen meininki. Plaanarin WordPress-sivut ovat osoitteessa www.plaanari.fi.
Kun olet vailla verkkosivuja tai verkkokauppaa, niin ole rohkeasti yhteydessä Artio Oy, Mimmi Puhakka, puh. +358 400 955 993.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?