Artio Oy -logo

KeS-Siltaykköset Oy – monipuolisen korjausrakentamisen rautainen ammattilainen

KeS-siltaykköset - uusi WordPress-verkkosivusto

Onko ongelmanasi vedeneristys ja kosteudenhallinta tai kenties erilaiset pinnoitustyöt betonirakenteisessa kohteessa? KeS-Siltaykköset auttaa niin asuintaloissa kuin teollisuuslaitoksissa tehtävissä urakoinneissa yli 15 vuoden kokemuksella. Yritys on siltarakentamisen ja betonirakenteiden korjauksen erikoisosaaja.

Erikoisosaamisesta on pätevyystodistus

Yritys on suorittanut jo vuodesta 2007 lähtien korjausrakentamista useiden kymmenien kohteiden verran. Erikoisosaamista ovat sertifioidut vedeneristykset, kosteuden katkaisut, betonirakenteiden korjaus ja erilaiset pinnoitukset. KeS-Siltaykköset Oy:n erikoisosaaminen ei rajoitu pelkästään siltarakenteiden korjauksiin, yritys tarjoaa uudis- ja korjausrakentamispalveluja kaikkeen rakentamiseen.

KeS-Siltaykköset palvelee yritysasiakkaita ja julkisia toimijoita Jämsästä käsin kaikkialle Suomeen. Rakentamisen Laatu ry on myöntänyt erikoisosaamisen vakuudeksi yritykselle RALA-Pätevyyden vuonna 2012. Tutustu yrityksen tarjontaan tarkemmin ja ota yhteyttä, vankka kokemus rakentamisessa takaa laadukkaan ja taloudellisen lopputuloksen.

Siltaykköset sai WordPress-sivut ja samalla ulkoasua modernisoitiin

Yrityksen edeltävät verkkosivut olivat jo liki kymmenen vuoden takaa, joten nykyaikaisille nettisivuille alkoi olla kova tarve. Uudistuksen myötä verkkosivut siirrettiin WordPress-verkkoalustalle, samalla ulkoasu modernisointiin ja eri päätelaitteiden responsiivisuutta parannettiin. Asiakas halusi uudistaa verkkosivujen sisältöä kokonaisvaltaisesti, sillä tuoreimmatkin tiedot olivat jo vuosien takaa ja sisältö niissä oli vanhentunutta.

Valitessasi Artion kumppaniksesi saat verkkosivuston, joka palvelee yrityksesi tarpeita pitkään.

Verkkosivuille luotiin palveluvalikoima, josta saa selkeämmän kuvan yrityksen laajasta ammattiosaamisesta. Myös tärkeimmät referenssikohteet tuodaan jatkossa entistä paremmin esille tekstiesittelyn ja kuvagallerioiden muodossa. Sekä nykyisten että tulevien asiakkaiden on helppo silmäillä eri urakkakohteiden toteutuksia ja erikoisosaamista omissa kategorioissaan, kertoo Jommi Kuronen.

Tehtäväjako oli alusta saakka selkeä

Asiakas haluaa käyttää aikansa yrityksensä tuottavaan työhön, joten jatkossakin suuremmat päivitys- ja muutostyöt jäävät Artion tehtäväksi. Tähän ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että satunnaisesti tehtävät sivujen muutos- ja päivitystehtävät tulevat Artiolla tehdyksi nopeasti ja rutiinilla. ”Tällä tavoin asiakkaamme säästää aikaa ja samalla estämme turhat virheet, kun me teemme työt, jotka ovat meille päivittäistä rutiinia”, kommentoi Mimmi Puhakka.

Asiakkaan kontolle jää referenssikohteiden lisääminen sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Myös palveluiden täydentäminen onnistuu asiakkaalta, mikäli heidän jo varsin kattava osaamisvalikoima saa lisätäydennystä.

Asiakkaalle kuuluu kiitos oman osuuden läpiviennistä

Olemme saaneet usein todeta, että suurin haaste työssämme on asiakasymmärryksen lisääminen. Verkkosivuprojekti vaatii aina myös asiakkaan panostusta ja sitoutumista projektin läpivientiin. Tässä projektissa asiakkaan sitoutuminen oli ensiarvoisen tärkeää, sillä toimiala on spesifinen ja vain täysin oman toimialaansa vihkiytynyt henkilö pystyi avaamaan yrityksen erikoisosaamista.

Jotta projekti onnistuu erinomaisesti, on sekä asiakkaan että Artion sitouduttava sen läpivientiin.

Toimitusjohtaja Jommi Kurosen sitoutuminen olikin avainasemassa projektin loppuun saattamisessa. Asiakas kirjoitti säntillisesti palvelujen kuvaukset sekä liitti oikeat työmaakuvat kohteisiinsa. Vaikka me Artiolla olemmekin varsin hyviä sanaseppoja ja tuotamme paljon sisältöjä asiakkaille, on asiakkaan oma kerronta aina paras pohja teksteille. Vain ammattilainen voi kertoa omasta työstään ja toimialastaan tarpeeksi kattavasti. Samalla perusteellisesti koottu teksti palvelee myös parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa.

Projektia oli todella mukava tehdä, kun asiakas oli selkeästi sitoutunut sen läpivientiin. Tekstit ja kuvat tulivat napakasti niitä pyydettäessä, ja asiakas kertoi myös selkeästi oman näkemyksensä projektin suhteen. Jo alusta oli varsin selvää, mitä työn loppuun saattaminen vaati kummaltakin osapuolelta.

Verkkosivut hakukoneille

Me autamme asiakasta SEO-optimoinnin asiantuntijana eli varmistamme, että sivut ovat hakukoneiden näkökulmasta sisältörikkaat ja oikein optimoidut. ”On kuitenkin tunnustettava, ettei meidänkään tietämys riitä kaikkiin toimialoihin. Toisessa projektissa asiakkaana voi olla huonekaluliike, jolle löytyy selkeät tuotekuvastot, joista voimme poimia ja optimoida tekstejä. Seuraavassa projektissa voi olla kyse todella spesifisestä teollisuudenalasta, jonka tuotteista tai palveluista voi vain itse yrittäjä kertoa vakuuttavasti niiden oikeilla nimillä”, toteaa Mimmi Puhakka.

Artio kiittää KeS-Siltaykkösiä hyvästä yhteistyöstä, tässä WordPress-projektissa näkyi tekemisen meininki. Uudet WordPress-sivut ovat osoitteessa www.siltaykkoset.fi.

Kun olet vailla verkkosivuja tai verkkokauppaa, niin ole rohkeasti yhteydessä Artio Oy, Mimmi Puhakka, puh. +358 400 955 993.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?