Artiolta Tietokonemuseolle ATK:n 100-vuotissivut

WordPress jatkokehityspalvelut Artiolta: Suomentietokonemuseoyhdistyksen sivuille uusi juhlavuosinäyttely

Artio toteutti Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistyksen kotisivuille ”Tietojenkäsittelyä 100 vuotta Suomessa” -näyttelyn

Olemme Artiolla jo aiemmin saaneet toteuttaneet Tietokonemuseon sivustolle Agora-näyttelyn. Nyt kun automaattinen tietojenkäsittely Suomessa saavuttaa sadan vuoden virstanpylvään, sivustolle rakennettiin juhlanäyttely, jossa vuosikymmen kerrallaan päästään tutustumaan automaattisen tietojenkäsittelyn, tutummin ATK:n, kehitykseen Suomessa.

Tavoitteena oli saada jo Agoran näyttelystä tuttu sivustorakenne uuden näyttelyn sivuille. Rakenteessa hyödynnettiin käyttäjäystävällistä siirtymää vuosikymmeneltä toiseen, pysytellen sivuston visuaalisen ilmeen kanssa yhdenmukaisessa layoutissa, joka henkii mukavasti sivuston aihepiiriä, kehitystä läpi vuosikymmenten.

WordPress-jatkokehitys

Jo olemassa olevien WordPress-sivustojen jatkokehitys saattaa usein tuoda esiin yllättäviä haasteita. Käytössä olevat teemat saattavat rajata pois haluttuja toimenpiteitä, ja toimintoihin vaikuttavia asioita on saatettu koodilla lisätä tai muuttaa. Myös sivurakentajat muodostavat omat rajauksensa.

Onnistunut kehitysprojekti alkaakin usein siitä, että käytössä olevaan teemaan, sivurakentajaan ja tekniseen rakenteeseen tutustutaan huolella. Vasta tämän jälkeen alkaa uusien toimintojen toteutussuunnittelu.

Kun kehityssivusto oli meille Artiolla jo ennestään tuttu, pääsimme nopeasti kiinni työnsarkaan ja rakenne saatiin nopeasti toteutettua. Projektin aikaa vievin vaihe olikin kuva- ja tekstisisältöjen viilaus ja optimoiminen sivustovierailijoille mahdollisimman kattavaksi ja viihdyttäväksi paketiksi.

Sivuista tuli paremmat kuin mitä olin kuvitellut – Mauno Poikonen, Suomen Tietokonemuseoyhdistys

Mauno Poikonen Suomen tietokonemuseoyhdistyksestä kiittää Artiota yhteistyöstä ja on lopputulokseen tyytyväinen. ”Suuret kiitokset teille!  Mielestäni sivuista tuli paremmat mitä olin kuvitellut. Varmaan vielä palataan, kiitos vielä kerran koko museon väen puolesta!”

Myös meille Artiolla WordPress-kehitysprojekti Suomen Tietokonemuseolle oli mieluisa projekti. Näyttelyiden yleissivistävät sisällöt pitävät mielessä, kuinka nopeasti automaattinen tietojenkäsittely on kehittynyt ja mistä meidänkin leipätyömme ponnistaa!

Tutustu vasta avattuihin näyttelysivuihin täällä: www.suometietokonemuseo.fi.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?