Artio Oy -logo

WordPress verkkosivuston hinta, mistä se muodostuu?

WordPress verkkosivuston hinta, mistä se muodostuu

Mistä kotisivujen hinnoittelussa näkyvät, merkittävätkin erot johtuvat?

Meillä Artiolla hinnoittelun perusteella on asiantuntijoiden työhön käyttämä aika. Sivuston halutuista ominaisuuksista ja sisällön/sivumäärän laajuudesta riippuen arvioimme kokonaistyötuntien määrän ja laskemme tarjouksen tämän perusteella. Laadukkaan, aikaa kestävän, toimivan ja juuri asiakkaan tarpeisiin suunnitellun lopputuloksen rakentaminen tapahtuu vahvalla ammattitaidolla, syvällä asiantuntemuksella ja vankalla kokemuksella myös digialalla.

Kotisivujen hinta – tekijät hintaerojen takana

Kotisivujen hinnoittelussa niiden valmistamiseen käytetty aika siis määrittää tarjouksen hinnan. Mikä sitä aikaa sitten syö?

Kustomointi

Me Artiolla kustomoimme jokaiselle valmistamallemme verkkosivustolle yksilöllisen ja turvallisen teeman, jonka alla sivuston jokainen sivupohjamalli rakennetaan alusta asti kustomoituna asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuviksi.

Jokaiseen pieneenkin sivustoon kuuluu aina kustomointi teeman ja sivupohjien osalta, mutta laajemmissa kokonaisuuksissa voidaan räätälöidä asiakkaan käyttöliittymää varten myös lisäosia, liitännäisiä tai kokonainen sisällönhallintajärjestelmä.

Laajuus

Sivustokokonaisuuksissa voi olla erittäin suuria eroavaisuuksia pari sivuisista pienyrityksen sivuista aina laajoihin, julkisyhteisöllisiis multisite-toteutuksiin asti.
Sivuston laajuuden vaikutus hinnoitteluperusteena on helposti ymmärrettävä, mutta myös sivumääriltään samankokoisissa sivustoissa voi olla hintaeroja.

Laajuus ei siis ole ainoa mittari, jolla sivuston hintavertailua voi tehdä.

Integraatiot

Integraatiot ja niiden vaativuus vaikuttavat hintaan suurestikin. Joskus jo integraation onnistuminen vaatii erillistä koodausta, jonka tuottaminen jo itsessään saattaa viedä koodarilta useamman työpäivän.

Ominaisuudet

Sivustolle tarvittavat ominaisuudet ja toiminnallisuudet poikkeavat tilaajilla suuresti, sekä frontend-käyttöliittymässä, kuin sisällönhallinnan ja -tuotannonkin puolella.

Se, miten tarkasti ja kuinka joustavasti sisältöä halutaan jatkossa luoda ja kuinka suuresti sisällöntuotannossa halutaan vaikuttaa luotavan sisällön visuaalisuuteen, edellyttää usein juuri tilaajan tarpeeseen kustomoituja tapoja joustavaan sisällönhallintaan.

Eri toimialojen yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita ja tapoja palvella asiakkaitaan suoraan verkossa, eikä hyvinkin yksityiskohtaisten verkkopalvelujen vaativuustaso kehityksen näkökulmasta aina ole havaittavissa julkisilta sivuilta muutoin kuin mallikkaana ja toimivana konversiotyökaluna ja sujuvana asiakaskokemuksena.

Ulkoasu

Mitä specifimpää ja näyttävämpää lopputulosta haetaan, sitä enemmän aikaa menee kokonaisuuden tasapainottamiseen ja yhdenmukaisuuden säilyttämiseen.

Kuva-, teksti-, ja videosisältöjen haluttu esittämistapa voi poiketa toisistaan eri palvelukokonaisuuksien alla, ja sivupohjia voi olla tarpeen muokata sitä mukaa kun isäntäyritys laajentaa tai muuttaa palvelukonseptiaan, tai haluaa jatkokehittää verkkopalveluaan.

Mitä tarkemmin tiedetään jatkokehitystarpeet, sitä paremmin ne voidaan ottaa huomioon jo käyttöliittymää ja visuaalista ulkoasua muodostettaessa.

Hakukoneoptimoinnin kokonaisuus

Valmistamissamme verkkosivustoissa hakukoneoptimoinnin tekninen osuus on mukana jokaisessa rakennusvaiheessa aina käyttöliittymäsuunnittelusta sivurakenteeseen ja itse sisältöihin.

Mikäli esitettävää kuvasisältöä on paljon, syö jo kuvien käsitteleminen ennen sivustolle tuontia aikaa. Kuvat käsitellään, rajataan, pakataan, nimetään ja tallennetaan käyttötarkoitukseen nähden optimaalisessa formaattimuodossa jo ennen sivustolle tuomista.

Kuvat

Mikäli tilaajalla ei ole toimittaa kuvamateriaalia ja kuvat joko käydään ottamassa tai etsitään kuvapankeista, niiden kanssa työskentelyyn kuluu luonnollisesti aikaa vielä enemmän.

Sisällöt

Yleensä suurin osa sisällöntuotannosta tapahtuu tilaajan toimesta, onhan yritys itse tuotteittensa ja palveluittensa paras asiantuntija, ja näin ollen pystyy muodostamaan informatiivisesti laadukkainta sisältöä myymään palvelukokonaisuuttaan.

Sisältöjä on kuitenkin usein tarpeen hieman editoida sekä käyttäjäystävällisyyden, mutta eritoten hakukoneoptimoinnin sisältöpuolen näkökulmasta.
Pienemmissä, yksinkertaisten ja yleisesti tunnettujen palvelujen kohdalla sisällöt muodostetaan kuitenkin joskus kokonaan meidänkin toimesta, mikäli tilaaja näin toivoo.

Analytiikka ja markkinoinnin automaatiot

Se, miten tarkasti ja kuinka tarkan datan pohjalta verkkopalvelua halutaan kehittää ja mitä laajemmin sivustokävijöiden liikkeitä halutaan tarkastella sekä mitä markkinointitoimia ja missä vaiheessa tarpeen toteuttaa, vaikuttaa oleellisesti myös tarjouksen kokonaishintaan.

Saavutettavuus

Saavutettavuus koskee paitsi julkishallinnollisten instanssien verkkopalveluita, hyvin pian myös suurta osaa muitakin verkossa palvelua tarjoavia yrityksiä.

Mitä saavutettavampi verkkopalvelusta on tarpeen muodostaa, sitä enemmän aikaa sen rakentamiseen menee.
Saavutettava verkkosivusisältö pitää sisällään neljä perusperiaatetta, joita ovat:

Havaittavuus; tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka ovat helposti kaikkien havainnoitavissa.

Hallittavuus; käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia.

Ymmärrettävyys; tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsiteltäviä

Toimintavarmuus; sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita niitä luotettavasti.

Evästeiden hallinta

Asiakkaan on voitava hallita sivustolla käytettäviä evästeitä, mikäli verkkosivuilla on kolmannen osapuolen palveluja, jotka saattavat siirtää dataa EU:n ulkopuolellekin.

Mitä tarkemmin evästeitä on tarpeen hallita ja mitä yksityiskohtaisempaa tietoa käyttäjistä kerätään verkkosivun toiminnoilla, sitä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin evästeiden keräämistä on voitava kävijöiden hallita. Kehittäjän näkökulmasta sitä enemmän aikaa vie muodostaa palvelunkäyttäjälle mahdollisuus hallita datankeräystä.

Aika uusia kotisivut?

Valitsemalla Artion kumppaniksesi verkkosivustokehitykseen saat erottuvat, näyttävät, nopeat ja käyttäjäystävälliset verkkosivut, jotka hakukoneetkin huomaa!

Me olemme ketterä toimija, joka palvelee mielellään asiakkaita aina pk-yrityksistä suuriin julkishallinnon ratkaisuihin. Toteutamme hyvin erilaisia WordPress-pohjaisia verkkopalveluita verkkosivuista ja verkkokaupoista lisäosien ohjelmointiin.

Kun kiinnostut palveluistamme, pyydä meidät tukemaan brändiänne. Ota rohkeasti yhteyttä. Jutellaan yhdessä lisää juuri teille sopivasta ratkaisusta!

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?