Verkkosivustonne ei ole kaikilta osin saavutettava

Syyskuun 23. päivä lähestyy, sivuston on oltava saavutettava

Ystävällinen tervehdys!

Olemme tarkastaneet Suomen kaikkien kuntien verkkosivustot ja huomanneet teidänkin verkkopalvelussanne esiintyvän puutteita saavutettavuudessa. Saattaa olla, että teille on valmistumassa uusi verkkosivusto tai olemassa olevaa muokataan parhaillaan täyttämään lain vaatimukset – sittenhän asia on kunnossa. Jos ei, tulee nyt hoppu.

Syyskuun 23. päivä lähestyy

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. Ennen 23.9.2018 julkaistujen julkisen sektorin verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Tätä tuoreampien sivustojen on tullut olla saavutettavat jo vuosi sitten 23.9.2019.

Autamme mielellämme myös teitä

Teknisesti virheetön toteutus, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja ymmärrettävä sisältö, näistä koostuu saavutettavuusvaatimusten mukainen verkkopalvelu.

Artio Oy on toimittanut kuntasektorille verkkosivustojen saavutettavuusanalyyseja ja muokannut jo julkaistuja sivustoja saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi sekä rakentanut uusia saavutettavuusvaatimusten mukaisia verkkosivuja.

  • Saavutettavuusanalyysin hinta alkaen 2 340 € + alv.
  • Saavutettavuusvaatimusten mukaiset korjaustoimenpiteet 85 €/h +alv.
  • Uusien verkkosivujen toteutus sopimuksen mukaan riippuen sivuston laajuudesta ja tarvittavista käyttöoikeusmäärityksistä.

Yleisimmät heikkoudet saavutettavuudessa

Tarkastetuissa sivustoissa useimmin esiintyneet puutteet liittyivät havaittavuuteen ja hahmotettavuuteen;

  • liian pieni kontrasti,
  • väliotsikoiden vähäisyys,
  • kuvaamattomat linkkitekstit,
  • sivusisällön niukkuus,
  • pdf-tiedostojen ja taulukoiden käyttö ja
  • pitkät näppäilypolut haettavaan tietoon.

Sivuston käyttö näppäimistöllä tuotti myös ongelmia ja tulipa eteen myös jokunen sivusto, joka ei vielä ollut responsiivinen.

» Lue lisää saavutettavuudesta blogistamme
» Aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa

Ollaan yhteydessä!

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?