Palvelimemme käyttävät ympäristöystävällisesti vihreää sähköä

Artion palvelimet pyörivät vihreällä sähköllä

Jotta jotain jää tulevillekin sukupolville!

Tutkimusten mukaan tieto- ja viestintäteknologia-ala kokonaisuudessaan aiheuttaa noin kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä eli suunnilleen saman verran kuin lentoliikenne. Siksi ei ole yhdentekevää, mistä ja millaista sähköä datakeskukset käyttävät.

Haluamme toiminnassamme ottaa huomioon ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset käyttämällä uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua energiaa. Lähtökohtaisesti uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia.

Artion palvelimet pyörivät ympäristöystävällisesti. Kaikki käytetty energia on puhtaasti vihreää sähköä. Hankkimamme sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100 % uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu tuuli- ja vesivoimalla.

Datakeskuksemme sijainti Suomessa vähentää energiantarvetta, koska Suomen ilmasto sallii hyödyntää jäähdytyksessä viileää ulkoilmaa. Myös näin otamme huomioon ympäristökysymykset, kuten energiankulutuksen tai CO2-päästöt.

Valitsemalla Artion vihreän webhotelli- tai pilvipalvelun olet osaltasi mukana tekemässä parempaa huomista.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?