Artio Oy -logo

Digimarkkinoinnin keskeiset termit

Digimarkkinoinnin keskeiset termit

Mitä se digimarkkinointi sitten oikeastaan on?

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea markkinointia ja sisällöntuotantoa, joka tapahtuu digitaalisilla alustoilla.  Sisällöntuotantosi sekä verkkosivustollasi että somessa on aina osa markkinointikokonaisuuttasi vaikket koskaan varsinaisesti mainostaisi mitään.

Markkinoinnista digitaalisilla alustoilla on tullut välttämätön osa menestyvää liiketoimintaa, toimialasta riippumatta. Saavuttaaksesi maksavia asiakkaita sinun tulee markkinoida – ja tehdä se mieluiten mahdollisimman tarkan strategian pohjalta.

Avaamme tässä viestissä keskeisimpiä digimarkkinoinnin termejä, joihin törmää ennemmin tai myöhemmin! Tarvittavat digimarkkinoinnin keskeiset termit löydät yhteen koottuna, helposti tallennettavassa muodossa DIGISANAKIRJA-oppaastamme. 

Saat lataamalla talteen keskeiset digimarkkinoinnin termit yhteen oppaaseen koottuna pakettina. Kun olet epävarma termistä, voit oppaan avulla palata tarkistamaan,  mitä vastaan tulleella termillä olikaan tarkoitus kertoa.

Digimarkkinoinnin keskeiset termit listattuna

 

ALGORITMI

Keinoäly on joukko erillisiä sääntöjä, jotka yhdessä ja erikseen määrittelevät digitaalisilla markkinointialustoilla mm. sitä, millaista sisältöä kenellekin näytetään.

AVAINSANA

Sana, jolle verkkosivu tai esim. YouTube-sisältö optimoidaan, jotta se löytyisi mahdollisimman helposti hakukoneista. Avainsanan on esiinnyttävä optimoitavassa sisällössä sopivassa suhteessa sisällön määrään.

AVAINSANATUTKIMUS

Avainsanatutkimuksella kartoitetaan esim. hakukoneoptimointia ja -markkinointia varten, millä sanoilla mahdolliset kohderyhmät tekevät hakuja hakukoneissa. Tutkimuksen voi tehdä esim. Google Adsin Avainsanojen suunnittelija -työkalulla.

ANALYTIIKKA

Digimarkkinoinnin sanastossa analytiikalla tarkoitetaan sähköisen datan keräämistä ja sen tulkitsemista (esim. sivustovierailijoiden toiminta sivustollasi). Yleisimmin käytetty työkalu tähän on Google Analytics.

ALT-TEKSTI

Kuviin sisällytettävä tekstimuotoinen kuvaus, joka toistaa sanallisesti kuvan sisältöä. Alt-tekstien merkitys korostuu silloin, kun verkkosivujen sisällön on oltava saavutettavaa. Myös äänihakujen jatkuva kasvu mobiiliselauksessa nostaa Alt-tekstien tärkeyttä verkkosivustoillasi.

A/B TESTAUS

Mainoksen julkaisua edeltävä testaustapa, jossa saman mainoksen useampi eri variaatio päästetään hetkeksi ulos, jotta nähdään toimivin ratkaisu. A/B testausta on myös mainoksen tekstisisällön muuttaminen ja erilaisten versioiden toimivuuden analysointi.

ADFORM

Mainoshallinnan alusta, jota käytetään digimainonnan ohjelmistojen ostamiseen.

ATRIBUUTIOMALLINNUS

Yksi mittauksen työkaluista, jonka avulla pyritään osoittamaan kunkin kohtaamispisteen merkitys ostotapahtuman kannalta. Mallinnuksella selvitetään, millaisia mainoksia tai sisältöjä selaaja on nähnyt ja miten eri mainokset ovat vaikuttaneet konversion syntymiseen.

APLIKAATIO

”Äppi” eli mobiili/älylaitesovellus. Digimarkkinoinnin aplikaatioita ovat mm. Metan tarjoamat mobiilisovellukset mainonnan hallintaan.

BANNERI

Banner on digimainonnan vanhimpia muotoja. Banneria käytetään yleisnimityksenä verkossa näkyville mainoksille. Bannerimainontaa voi tehdä verkkosivustoilla sekä -medioissa, nykyään bannerimainoksista puhutaan myös Display-mainoksina. Sisällöltään bannerimainokset ovat kuin mitä tahansa muita digitaalisia mainoksia, jotka koostuvat kuvasta/liikkuvasta kuvasta sekä tekstistä/puheesta.

B2B, B2C

”Business to business ” ja ”business to consumer”. Kotimaisittain ”yritykseltä yritykselle” ja ”yritykseltä kuluttajalle”.

BOUNCE RATE

Verkkosivuilta erittäin nopeasti poistuvien sivustovierailijoiden prosentuaalinen määrä. Tämä prosentuaalinen luku pyritään yleisesti pitämään mahdollisimman matalana. Bounce raten kasvuun on hyvä reagoida nopeasti ja tehdä korjaustoimenpiteitä.

BETAVERSIO

Kehitysversio mainoksesta, sivustokokonaisuudesta yms.

CPA

Cost per acquisition eli mainonnan tuottaman konversion hinta.
Keskimääräinen CPA saadaan jakamalla mainokseen tai kampanjaan sijoitettu budjetti konversioiden määrällä.

Yksittäiselle konversiolle voidaan määritellä hinta, esim. mainostetun tuotteen myynnistä saatava voitto. Hintaa vertaamalla CPA:han, saadaan viitettä kyseisen mainoksen kannattavuudesta.

Digimarkkinointityökalut laskevat CPA:n usein automaattisesti puolestasi, joihinkin voi myös syöttää yksittäisen konversion tuoton.

CPC

Cost per click eli mainoksen klikkauksen hinta.
Keskimääräinen CPC saadaan jakamalla mainoksen tai kampanjan budjetti klikkausten lukumäärällä.

CPC riippuu yleensä mainoshuutokaupan tuloksista. Digimarkkinointityökalut laskevat CPC:n puolestasi yleensä automaattisesti.

CPM

Cost per mille eli mainoksen tuhannen näyttökerran hinta.
Digimarkkinoinnissa tätä lukemaa seurataan erityisesti silloin, kun kampanjan tavoitteena on uusien yleisöjen tavoittaminen eli mahdollisimman laaja näkyvyys. Digimarkkinointityökalut laskevat CPM:n puolestasi yleensä automaattisesti.

CTA

Call to action eli toimintakehote. CTA voi olla esim. somepäivityksen lopussa tai verkkosivujen painikkeessa oleva kehotus ryhtyä toimintaan, kuten ”Ota yhteyttä” tai ”Osta heti!”

CTR

Click through rate eli mainoksen klikkausprosentti.
CTR kertoo prosentteina sen, kuinka suuri osa mainoksen nähneistä klikkasi sen linkkiä. Digimarkkinointityökalut laskevat CTR:n puolestasi yleensä automaattisesti.

CSS

Cascade Style Sheet on tyylitiedosto, jolla määritellään html- tiedostojen ulkoasua. Esim. fontit, tekstin koko, värit, marginaalit.

DATA

Digimarkkinoinnista puhuttaessa datalla tarkoitetaan kaikkea kerättävää tietoa, joka saadaan eri markkinointikanavien verkkovierailijoista. Mm. heidän suorittamistaan konversioista, somemainoksien näyttömääristä, mainoksien klikkauksista ja yksityiskohtaisempaa tietoa käyttäjistä eri kävijätilastoista. Dataa voidaan kerätä markkinoinnin kaikista vaiheista ja sen oikea tulkinta on tärkeää markkinoinnin tulevaisuuden suunnittelussa.

DISPLAY-MAINONTA

Eri verkkosivuilla, verkostoissa ja esim. YouTube-videoiden päällä näkyvät mainosbannerit. Suomessa Display-mainonta tehdään useimmiten Google Ads -työkalun kautta.

DOMAIN

Verkkotunnus, verkossa oleva sivusto-osoite esim: www.artio.fi.

DNS

Nimipalvelujärjestelmä, jonka avulla IP-osoitteet muutetaan verkkopalvelutunnuksiksi. Kun verkkosivusto julkaistaan, DNS- ohjauksilla yhdistetään toisiinsa verkkosivuston palvelimen IP-osoite ja verkkotunnus.

EVÄSTE

Verkkosivuille lisättävä koodinpätkä, joka lataa verkkosivukävijän laitteelle seurantamahdollisuuden.

Uudelleenmarkkinointia varten tarvittavat evästeet, kuten Facebook-pikseli, ovat ns. kolmannen osapuolen evästeitä, joiden latauksesta verkkosivukävijän täytyy voida kieltäytyä.

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat pakollisia, niiden avulla esim. verkkokaupankäynnissä sivusto muistaa, mitä kyseinen kävijä on lisännyt ostoskoriinsa.

FACEBOOK PIKSELI/METAPIKSELI

Facebookissa tehtävä, verkkosivustolle lisättävä koodinpätkä, jolla mahdollistetaan mm. mainonnan seuranta, uudelleenmarkkinointi, kohderyhmien luominen ja mainonnan tuottaman konversion mittaus.

GOOGLE ADS

Googlen mainostyökalu, jonka kautta voidaan tehdä hakusanamainontaa, Display- ja YouTube-mainontaa.

GOOGLE ANALYCTICS

Googlen maksuton kävijäanalytiikkaohjelma.

HTML

Hybertext markup language on verkkosivuston kuvauskieli, jolla määritetään miltä verkkosivuston sisältö näyttää ruudulla.

HAKUSANA-MAINONTA

Suomessa käytännössä Googlen hakusanamainonta eli Google Ads, joka tunnettiin aiemmin nimellä Google AdWords. Hakukoneen hakutuloksissa näkyvät mainokset, joita hallinnoidaan Google Ads -työkalun kautta.

KPI

Key performance indicator on suorituskykymittari tarkoittaa niitä markkinoinnin mittareita, joita seuraamalla pystytään arvioimaan markkinoinnin ja myynnin toimivuutta. Seurattavia KPI:tä voivat olla mm. verkkosivujen konversioprosentti tai ostoskorin hylkäysprosentti.

KONVERSIO

Tavoite, toiminto, mitä markkinoinnin kohteen halutaan suorittavan. Yleisiä konversioita verkkosivuilla ovat esim. oston tai varauksen tekeminen, yhteydenotto sekä uutiskirjeen tilaus.

Myös pienempiä tavoitteita, ns. mikrokonversioita asetetaan usein. Niitä voivat olla mm. sivulla vierailu tai sivun selaaminen loppuun saakka.

LIIDI

Yritys tai henkilö, joka ilmaisee kiinnostuksensa palveluitasi tai tuotteitasi kohtaan. Liidien kerääminen ja ohjaaminen on osa strategista digimarkkinointia jonka tavoitteena on konversio.

LÄNDÄRI ELI LASKEUTUMISSIVU

Sivu, jolle markkinointisisällön linkkiä klikannut verkkosivukävijä tulee, kutsutaan ländäriksi.

Laskeutumissivun on tärkeää olla synkronissa markkinointisisällön (esim. hakusana- tai Facebook-mainos) kanssa. Laskeutumissivuun kannattaa panostaa, jotta se houkuttelee potentiaalista asiakasta jatkamaan tutustumista sekä suorittamaan konversioita.

MARKKINOINNIN AUTOMAATIO

on sähköpostimarkkinoinnin tavallisia uutiskirjeitä kehittyneempi muoto ja sillä on monia käyttömahdollisuuksia.

Käytännössä markkinoinnin automaatioratkaisut yhdistävät sähköpostimarkkinoinin, somemarkkinoinnin, analyktiikkatyökalun, CRM:n sekä myyntisivun.

METAKUVAUS

Kuvausteksti, jonka hakukone näyttää hakutuloksissa otsikon alla. Metakuvauksella vaikutetaan hakukonelöydettävyyteen sekä sosiaalisilla alustoilla jaettavan sisällön näkyvyyteen selaajilleen.

Open Graph protokollan mukainen metakuvaus tuottaa visuaalisesti ja informatiivisesti miellyttävämpiä ja täsmällisempiä jakonäkymiä. Tämä vaikuttaa oleellisesti jaon mahdollisuuksiin ja klikkausmääriin.

NATIIVIMAINONTA

Natiivimainonnalla tarkoitetaan uutisia tai journalismia muistuttavaa mainontaa. Yleensä ”mainos” sanalla varustettua ja sen kautta mainonnaksi erotettavaa maksullista mainontaa.

ORGAANINEN NÄKYVYYS

Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan digitaalisissa kanavissa saavutettua näkyvyyttä, joka on saavutettu maksutta. Orgaaniseen näkyvyyteen pyritään hakukoneissa SEO:n avulla, mikä vaatii hakusanarikkaan sisällön tuottamista verkkoalustalle.

Sosiaalisessa mediassa orgaaninen näkyvyys saavutetaan seuraajien määrää ja sitoutuneisuutta kasvattamalla, sekä ns ”viraaliin” näkyvyyteen pyrkimällä.

OSTOPOLKU

Ostopolulla tarkoitetaan matkaa, jonka verkkoselaaja kulkee konversioon.

Ostopolun merkitys korostuu verkkosivuston sisällä.
Digimarkkinointi on toimivimmillaan saavutetun (mainoksen nähneen) ihmisen aktiivista, määrätietoista ohjaamista ostopolulla kohti haluttua lopputulosta.

OHJELMALLINEN OSTAMINEN

Digitaalisten mediaostojen ja kampanjoiden automatisointi yhden käyttöliittymän/työkalun kautta.

POP UP

Pop upilla tarkoitetaan verkkosivuilla varsinaisen sisällön päälle pompahtavaa huomioikkunaa.

Sisältö pop upissa voi olla tiedote, uutiskirjetilaus tai myyntikampanja uutuustuotteesta. Käyttötarkoituksia on useita.

RESPONSIIVISUUS

Responsiivinen markkinointisisältö mukautuu siihen laitteeseen, jolla sitä tarkastellaan. Digimarkkinoinnin sisällöt, kuten somemainokset, verkkosivut ja uutiskirjeet näyttävät erilaisilta riippuen siitä, katsotaanko niitä älypuhelimelta, tabletilta vai tietokoneen verkkoselaimesta.

Sisältöjen näkyminen eri laitteilla kannattaa tarkistaa markkinointityökalusta ennen sivuston tai yksittäisen kampanjan julkaisua.

ROAS

Return on ad spent on mainonnan kannattavuuden mittari, joka kertoo sen, kuinka paljon mainontaan sijoitettu raha on tuonut rahaa takaisin.

ROI

Return on investment mittaa markkinoinnista puhuttaessa mainonnan kannattavuutta, mutta ROAS:iin verrattuna nyt mukaan otetaan kaikki mainonnasta aiheutuneet kulut (esim. henkilökunnan palkat, työkalut jne.) mainosbudjetin lisäksi.

RE-TARGETING ELI UUDELLEENMARKKINOINTI

Retargeting /remarketing on digimarkkinoinnin muoto, jossa verkkosivuille asetetun evästeen avulla voidaan tavoittaa verkkosivukävijöitä jälkikäteen.

Kun verkkoselaaja on käynyt jo yrityksen verkkosivuilla, voidaan hänen olettaa tietävän yrityksen palveluista tai tuotteistosta jotain. Tällöin hänelle voidaan kohdentaa erilaista mainontaa kuin niille, jotka eivät vielä ole kuulleet yrityksestä tai sen palveluista.

Uudelleenmarkkinoinnin konversioprosentin voidaan olettaa olevan muuta kohdennettua digimainontaa korkeampi. Uudelleenmarkkinointi voidaan kohdentaa tietyn konversion tai toiminnon verkkosivuilla suorittaneille käyttäjille, kuten webinaaritallenteen tai oppaan ladanneille, ostoskorin hylkääjille, ostoksen tehneille tai tiettyä tuotetta katsoneille.

Uudelleenmarkkinointia voi tehdä Google Display-verkostossa ja monissa somekanavissa.

RTB

Rtb eli real time bidding on mainostilan ostamista ”huutokauppatavarana”, jolloin jokainen mainosnäyttö myydään yksitellen.

Yleisesti käytetty mm. ohjelmallisessa mainonnassa.

SEM ja SEA

Search engine marketing eli hakukonemarkkinointi ja search engine advertising, eli hakukonemainonta.Käytännössä sama asia.

SEO

Search engine optimization eli hakukoneoptimointi. Tarkoittaa niitä sisältöön tai tekniikkaan liittyviä toimenpiteitä, jotka verkkosivuilla tai -kaupassa tehdään, jotta sivusto löytyisi mahdollisimman helposti hakukoneiden kautta relevanteilla hauilla. Ennen optimointiin ryhtymistä kannattaa tehdä avainsanatutkimus.

SSL-SUOJAUS

Secure socket layer on koodintapainen, joka suojaa kävijän ja sivuston välisen liikenteen varmistaen salasanojen ja kirjautumisten salassapidon.

SSL-suojauksen merkitys näkyy mm. hakukoneissa, niiden suosiessa näkyvyydessä vain suojattuja sivustoja.

SEURANTAKOODI

Lyhyt koodinpätkä ”tracking code”, joka asetetaan yrityksen verkkosivuston koodin sekaan seuraamaan, mitä ja miten sivustovierailijat sivustolla tekevät. Koodi ei tallenna henkilökohtaisia tietoja, mutta mahdollistaa mm. uudelleenmarkkinoinnin.

SISÄLTÖMARKKINOINTI

Hyödyllisen, ei suoraan kaupallisen, sisällön tuottaminen kohderyhmille eri markkinointikanaviin. Yritysten Youtube-kanavat, blogit, verkkokauppojen artikkelisisällöt ”ns.kauppiasblogit” ovat mainio esimerkki sisältömarkkinoinnista. Tarjoamalla lukijalle käytännön hyötyä, pyritään nostamaan kiinnostusta tuotteita ja palveluita kohtaan.

SISÄLTÖYHTEISTYÖ

toiselta nimeltään vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa vaikuttajan (bloggari, somevaikuttaja yms.) ja yrityksen sopimusta sisällöllisestä yhteistyöstä.

Vaikuttajamarkkinointi kasvattaa edelleen suosiotaan osana yritysten markkinointistrategiaa.

 

 

 

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?