WordPress kotisivujen jatkokehityspalvelut Artiolta

Jatkokehityspalvelut Artiolta

Hollolan viilu ja laminaatti etsi näppärää ja koodarikykyistä digikumppania avuksi verkkosivujensa jatkokehitykseen, jotta kotisivujen uudistuksen jälkeen ilmenneet tekniset ja toiminnalliset viat saadaan korjattua.
Me Artiolaiset otimme ilolla haasteen vastaan!

Liikkeelle lähdettiin toiminnallisten ongelmien korjaamisesta

Sivustolla ilmenneitä toiminnallisia ongelmia saatiin korjattua käytössä olevan page builderin perusominaisuuksien avulla, jolloin lisenssiongelman vuoksi rikkoutuneet, ylimääräisen lisäosan avulla aiemmin toteutetut toiminnot voitiin uudelleen luoda huomattavasti kevyempinä.
WordPressin loistavuus julkaisualustana piileekin lähes rajattomissa jatkokehitysmahdollisuuksissa.

Vaikka usein jatkokehityksessä ilmenee tarvetta toiminnallisuuksille, joita voidaan saavuttaa vain lisäosin, on tilanne välillä myös aivan päinvastainen: toimintoja on luotu maksullisilla lisäosilla, vaikka perusominaisuuksilla voidaan paremmin taata ominaisuuksien kestävyys.
Käsin kirjoitettua koodia tarvittiin ongelmien korjaamiseksi hyvin vähän, vain pieneen teemamuutokseen.

Sisällöntuottamiseen mahdollisuuksia joustavalla tekstieditorilla

Jatkuvaa sisällöntuotantoa varten sivustolle oli rakennettu järjestelmä, jonka toiminnallisuudet kyllä mahdollistavat joustavan sisällön tuottamisen, mutta toimintojen käyttöönottaminen ja muokkaaminen oli jäänyt puolitiehen.

Sivupohjasta toiminnot käyttöönottamalla ja niitä toiveiden mukaiseksi muokkaamalla saatiin puolitiehen jäänyt järjestelmä mukautettua tilaajalle mieluisaksi ja markkinointikokonaisuuteen parhaiten soveltuvaksi. Nyt tunnetusti laadukkaiden, vaativaa kulutusta kestävien ja kotimaassa valmistettujen viilu- ja laminaattituotteiden esille tuominen korkealaatuisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkuuksien yhteydessä on saumaton osa korkean profiilin yrityksen markkinointikokonaisuutta.

Tekninen seo kuntoon

Sivupohjien html-otsikoinnin tasot saatettiin kuntoon, kuvien raskaita tiedostomuotoja pakattiin ja uudelleenohjauksissa tapahtuneita ongelmia korjattiin poistamalla linkityksiä ja kuvahakuja parin vuoden takaiseen kehityssivustoon sekä käsittelemällä kuvia manuaalisesti uudelleen.
Näyttävien kuva- ja videotiedostojen toistaminen syö verkkosivuston latausnopeutta aina, jollei kuvia käsitellä oikein ja tiedostomuotoihin kiinnitetä huomiota.

Isoilla, monisivuilla ja laajan palvelukonseptin verkkopalveluilla mediagalleriassa on jopa tuhansia kuvia. Jokaisen kuvan optimoiminen jälkikäteen WordPressin ulkopuolella, sekä linkittäminen uudelleen oikeisiin esityspaikkoihin saattaa hyvinkin olla jopa päivien työ silloin, kun kuvia on paljon.

Hakukoneoptimoinnin kolme ulottuvuutta

Hakukoneoptimointi on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään oikeastaan kaiken mitä verkkosivustolla on. Kokonaisuutta voidaan ajatella kolmetasoisena. Teknisenä, sisällöllisenä sekä sosiaalisena. Tasot liukuvat osaltaan vahvasti päällekkäin.
Sosiaalisen seon kokonaisuus on parhaimmillaan jatkuvasti kasvava ulkoinen linkkiverkosto. Näitä ovat sivustolta ulospäin osoittavat, sekä ulkoa kohti sivustoa osoittavat linkit.

Laajat linkkiverkostot miellyttävät hakukoneita, eikä linkitysten merkitystä voi missään tapauksessa painaa villaisella.
Hollolan viilun ja laminaatin korkean profiilin referensseissä erityistä huomiota kiinnitettiinkin linkkien lisäämisen mahdollisuuteen läpi tekstien.
Digitaalisessa ympäristössä ristiin linkitykset asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyttävät aina molempia!

Käyttäjäkokemus kuntoon pienen pienillä asioilla, joilla on suuren suuri merkitys

Aiemmin desktop-versiossa käytössä olleen toglebuttonin, tuttavallisemmin hampurilaisvalikon vaihtaminen perinteiseen navigaatiovalikkoon, navigoinnin sticky-ominaisuus sekä oleellisten sivujen lisääminen linkkipolkujen lisäksi kiinteäksi osaksi navigaatiovalikkoa paransi sivuston käyttökokemusta huomattavasti.
Kun käytössä ei ole murupolkua eikä sivuston koko sisältö ole mukana navigaatiossa, on navigoiminen sivustolla hankalaa.

Kun oleellisen tiedon löytäminen vaatii useamman sivun läpi kulkemista videotiedostojen samalla latautuessa sivupohjilla, menee hermo viileimmältäkin saittivierailijalta.
Jo yksin hampurilaisvalikko desktopversiossa vaatii aina yhden ylimääräisen klikkauksen, jotta navigoiminen on mahdollista.

Lopputuloksena ongelmattomat toiminnot, huomattavasti parantunut tekninen suorituskyky, tehokkaan markkinoinnin mahdollistavat sisältöeditorit sekä näppärä käyttäjäkokemus visuaalisesti näyttävällä verkkosivustolla!

 

Tutustu Hollolan Viilun ja Laminaatin kotisivuihin täältä!

Artio Oy – aidosti liiketoiminnan kokonaisuutta ymmärtävä, sinun liiketoimintasi parantamiseen sitoutunut, palveluhenkinen ja nopeasti reagoiva kumppanisi digitaaliseen ympäristöön!

 

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?