Artion PTV:n Joomla-integraatiosta

Artion palvelutietovaranto-integraatio Joomlaan

Artio julkaisee kuvakaappauksin varustellun esittelyn, joka on mallinnettu Jämsän kaupungin PTV-komponenttina. Esittelyssä näkee pääpiirteittäin, kuinka dataa voidaan selata, valita ja tallettaa julkaisujärjestelmän tietokantaan ja välimuistiin käytettäväksi osana järjestelmän sisältöä menuissa ja vapaasti sijoitettavana moduulina. Artio PTV -komponenttiin on toteutettu OUT-rajapinta, ja PTV-tietojen päivitystä varten on Joomlassa back-linkki palvelutietovarantoon (ks. kuvakaappaukset). Lue lisää PTV-komponentista…

Suomi.fi-palvelutietovaranto (Palvelutietovaranto, PTV) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot, joilla on joko käyttövelvollisuus tai käyttöoikeus, tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvän organisaation tiedoista. Kaikki Suomen 311 kuntaa ovat liittyneet Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi ja sitoutuneet tuottamaan kuntien palvelu- ja asiointikanavia koskevat tiedot.

Lisätietoja projektista Artio Oy, Arto Saraniva, puh. +358 400 789 592.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?