Elinvoimaprojekti tuo jämsäläiset sivukylät esille

Elävät kylät leaderhanke Jämsässä tarjoaa elinvoimaa Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylille.

Elävät kylät -projektilla vauhtia jämsäläisten sivukylien elinvoimaan

Jämsäläiset kolme erilaista kylää – Juokslahti, Koskenpää ja Länkipohja – tekevät töitä yhdessä saman tavoitteen eteen. He haluavat säilyttää omien kyliensä elinvoiman sekä palvelut ja olla osaltaan edistämässä kyliensä myönteistä kasvukehitystä. Hanke on ollut vireillä jo syksystä 2019 ja siitä on viestitty aktiivisesti paikallislehdessä sekä hankkeen omilla somekanavilla.

Jämsäläisten kylien vahvuutena on ysitien läheisyys Länkipohjassa ja Juokslahdella sekä Jyväskylän läheisyys Koskenpäällä. Ettei hanke menisi pelkästään uusien asukkaiden saamiseksi, on tärkeää löytää myös hiljaisessa myynnissä olevia tontteja, kiinteistöjä ja vapaa-ajanasumiseen tarkoitettuja kohteita. Myös yrittäjien tukeminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeässä asemassa kylien elinvoimaan tähtäävässä hankkeessa. Hanke pyrkii ottamaan yrittäjät sekä kylien asukkaat huomioon kylissä entistä paremmin. Hankkeessa kuuntelemme kylien asukkaiden näkemyksiä ja toiveitaan herkällä korvalla. Mennyt vuosi on osoittanut turvallisuuteen liittyviä etuja väljemmässä asumisessa ja maalle muuttamisesta on tullut uusi trendi. Pitämällä vielä elinvoimaiset kylät hengissä turvaamme samalla Suomen huoltovarmuutta ja mm. teollisuuden raaka-aineen saatavuutta koko maahan.

Elinvoimakoordinaattori kehittää työssään kylien elinvoimaa ja toimintaa

”Tehtävässä itsessään tarvitaan luovuutta, innokkuutta ja ahkeraa työn otetta. Tavoitteenamme on saada Jämsään lisää asukkaita ja työpaikkoja sekä tehdä markkinointia elinvoiman suhteen omalta osaltamme verkkosivujen ja somen avulla. Työtä maaseudun autioitumisen estämiseksi saa tehdä hartiavoimin, siksi olemmekin käärineet hihamme toden teolla. Hanke on ollut käynnissä jo vuoden verran, ja työtä on saanut tehdä jo ihan tosissaan.

Kylillä on pidetty infotilaisuuksia, joissa on ollut tarkoituksena antaa tietoa hankkeesta sekä luoda innostusta hankkeen ympärillä toimiviin. Itse hankkeen tuloksia ei ole tarkoitus piilotella, vaan niistä kerrotaan avoimesti monikanavaisesti. Olemmekin saaneet aikaan jo ”hyvää pöhinää” somessa. Vahvistaaksemme elinvoimahankkeemme näkyvyyttä tarvitsimme myös kanavan, jossa voimme kertoa hankkeesta tarkemmin. Uudet verkkosivut astuvat tässä tilanteessa peliin ja palvelevat asiasta kiinnostuneita. Verkkovisuiltamme löytää helposti yhteystiedot niin hankkeen vetäjään kuin avainhenkilöihin. Samalla kotisivut toimivat niin elinvoimakoordinaattorin kuin hankekylien äänitorvena”, kertoo Taina Puonnas.

Verkkosivut tarpeeseen

”Tällä kertaa Artio oli aktiivinen ja otti yhteyttä hankevetäjään. Olimme saaneet kuulla omia kanaviamme pitkin menneillään olevasta elinvoimahankkeesta joka tähtää oman pitäjämme sivukylien elinvoiman ja näkyvyyden parantamiseen. Otimme rohkeasti yhteyttä hankkeen koordinaattoriin ja kerroimme itsestämme sekä mahdollisuuksistamme ratkaista hankeen mahdollisia verkkonäkyvyyteen liittyviä ongelmia. Nopeassa aikataulussa olimmekin jo yhteisen pöydän äärellä suunnittelemassa jämsäläisten kylien näköistä verkkopalvelua.

Lähtökohtana oli, että ulkoasu on houkutteleva ja käyttöliittymä helppokäyttöinen. Lisäksi sivuilla piti olla linkitykset niin sosiaalisen median kanaviin kuin Jämsän kaupungin sekä muiden yhteistyötahojen verkkopalveluihin. Linkityksellä pidimmä huolen, että lisätietoa etsivä voi löytää itselleen sopivaa luettavaa ja ohjautua syvempää lisätietoa tarjoaviin verkkosivuihin.

Projekti nostettiin varsin nopeassa aikataulussa pystyyn, ja sisällöt saatiinkin Tainan toimesta sivuille pikaisesti. Jatkossa meidän roolimme keskittyy toimimiseen teknisenä tukena, mikäli nettisivujen ylläpitoon tai niiden toimintakykyyn liittyen esiintyy lisäkysymyksiä”, kommentoi Mimmi Puhakka Artiolta.

Maalla asuminen näyttää kiinnostavan yhä enemmän tämän vuoden poikkeusolojen myötä, Jämsässä on todella hyvät puitteet asua ja yrittää. Me täällä Artiolla olemmekin olleet tukemassa monien paikallisten yrittäjien verkkonäkyvyyttä, joista voit lukea tarkemmin referenssi-sivuillamme. Toivotamme uudet asukkaat ja yritykset lämpimästi tervetulleiksi Jämsään.

Tutustu projektiin ja sen visuaaliseen ulkoasuun osoitteessa elavatkylat.fi.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?