Web Content 
Accessibility

Guidelines WCAG 2.1 ♿

Saavutettavuusohjeet WCAG 2.1 verkkosisällölle kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkopalvelun saavutettavuutta voidaan parantaa.

Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.

Mikäli tarvitset tutkimuksen verkkosivujesi saavutettavuudesta, niin ota meihin yhteyttä. Me teemme sivuistasi analyysin, luomme kehitysraportin ja autamme korjaamaan ongelmat.

artio_saavutettavuus_accessibility_wcag_verkkopalvelut

Saavutettavuuden 
neljä

periaatetta

Havaittuvuus

tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita

Hallittavuus

käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia

Ymmärrettävyys

tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä

Toimintavarmuus

sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

Verkkopalvelujen 
tekninen
ja sisällöllinen

saavutettavuus

Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Siihen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen. Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä.

Saavutettavuutta voi parantaa esim. käyttämällä selkeää yleiskieltä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuusdirektiivin mukaiset saavutettavuusvaatimukset koskettavat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.

Sivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, ovat lain vaatimusten piirissä 23.9.2020.

Saavutettavuus 
koskee myös

tiedostoja

Direktiivin vaatimukset edellyttävät, että ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuodoissa julkaistut aineistot ovat saavutettavia.

Verkkosivuilla ja digitaalisissa palveluissa julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot pitää toimittaa saavutettavuusohjeiden mukaan.

Lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sovelletaan digitaalisissa palveluissa oleviin toimisto-ohjelmien tiedostomuotoihin, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Tällaisten tiedostojen pitää olla saavutettavia viimeistään siinä vaiheessa, kun koko verkkopalvelun on oltava saavutettava eli 23.9.2020.

Aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Eikö
etsimääsi
löydy?